q

Utbildning som ger effekt

 

 

Kontakt
Presentationsteknik Förhandlingsteknik Pedagogik Teambuilding

 

Förhandlingsteknik

Förhandla flexibelt

 

Dagens affärsklimat med allt större konkurrens kräver att allt fler kan förhandla effektivt. En flexibel förhandlare är en duktig improvisatör och kan agera snabbt under press. En skicklig förhandlare uppnår sina mål med en fortsatt långsiktig och god relation.

 

Hur förhandlar du?

 

Förhandlingsteknik omfattar tydlig användbar teori, praktisk träning och personlig feedback.

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 


 © 2013 Zantox